top of page

ממלכות החיים

הרצאות שש הממלכות: ממלכות החיים

במהלך עשרות שנים התגלו ונחקרו קרוב ל-2 מיליון יצורים חיים. היום אנו יודעים לסווגם לשש קבוצות ענק הנקראות ממלכות. מהן שש הממלכות? כיצד מחולקים המינים השונים בכל ממלכה? היכן נמצא האדם? ומהי הממלכה השביעית עליה יש מחלוקת בקרב המדענים עד היום? 

היחידות המיוחדות של מערכת החיסון

הרצאות שש הממלכות: היחידות המיוחדות של מערכת החיסון

פתוגנים רבים מכל ממלכות החיים מנסים מדי יום להגיע ל"גן העדן": גופינו. רבים מהם המצליחים לעשות זאת, מגיעים לסביבה עשירה בחומרי הזנה, טמפרטורה אידיאלית, ו"רכבת" (מערכת הדם) המובילה אותם לכל רקמה בה חומדים. איך בכל זאת יומנו עובר ללא כל סימפטום? כיצד מערכת החיסון מטפלת בגורמים עוינים אלה? ומהם היחידות המיוחדות המהוות את קו ההגנה האחרון שלנו?

גנטיקה

הרצאות שש הממלכות: גנטיקה

מזה שנים ידוע כי התכונות הרבות של כל יצור חי מקודדות בחומר התורשתי שלו: ה-די.אן.איי. ההיכרות עם הקוד הגנטי אפשרה הבנה עמוקה בתיאוריות ביולוגיות רבות, והובילה לפריצה קדימה גם בתחומי החקלאות והתעשייה. גם במאה ה-21 המחקרים והפיתוחים בעולם הדי.אן.איי המשיכו לנסוק והגיעו לרמה בה האדם הציב איסורים מוסריים ואתיים בעיקר בתחום ההנדסה הגנטית 

פרסי הנובל ששינו את חיינו

הרצאות שש הממלכות: הנובלים ששינו את חיינו

אחד הפרסים היוקרתיים ביותר בעולם על תגלית, פיתוח או מחקר ייחודי, הוא פרס הנובל אשר לראשונה הוענק בשנת 1901. בתחום הביולוגי (בנובל נקרא גם פיסיולוגיה/רפואה) נרשמו תגליות ומחקרים פורצי דרך אשר הובילו לשינויים של ממש באורח ובאורך חיינו. תגליות כאלה אשר משמשות מדענים ורופאים עד היום, נרשמו עוד הרבה לפני קום הועדות השבדיות והנורבגיות לפרס היוקרתי

ניצחון מערכת החיסון

הרצאות שש הממלכות: הסרטן ומערכת החיסון

בגוף האדם מערכות מתוחכמות רבות שולטות בחלוקת התאים. החל מההתפתחות העוברית, כל חלוקה של תא נעשית בדיוק רב. כל התחדשות של רקמה נעשית תחת בקרה מדוקדקת. אבל, מתוך מיליארדים רבים של תאים, בכל יום, ישנם תאים שאיבדו בקרה זו או אחרת, ומתחילים להתחלק ללא הרף

אבולוציה

הרצאות שש הממלכות: אבולוציה

בשנת 1859, פרסם צ'ארלס דרווין את תיאוריית

'On the Origin of Species' האבולוציה בספרו

 וחולל סערה עצם כפירתו בבריאה. גם היום, תיאוריה זו מעלה מיידית את המחשבה "מהקוף אל האדם" אשר מובילה לביטול התיאוריה. עם זאת, קשה להתעלם מכל כך הרבה תימוכין בתיאוריה ומהעובדה המוחלטת שתהליכים אבולוציוניים קיימים בימינו. מהם הממצאים המדעיים התומכים בתיאוריה וכיצד האדם משפיע על תהליכים אבולוציוניים?

bottom of page