top of page

זכוכית מגדלת

מבט חטוף למדעי החיים

מה קורה לריאות של אנשים שנדבקו בנגיף הקורונה? (חלק ג)

ד"ר ספי זרגריאן

ד"ר ספי זרגריאן: מהקורה לריאות של אנשים שנדבקו בנגיף הקורונה - חלק ג

כיצד אפשר לטפל בדלקת ריאות?

הרצאות שש הממלכות: מה קורה לריאות של אנשים שנדבקו בנגיף הקורונה? חלק ג

נכון לכתיבת מאמר זה, לצערנו, לא ידוע עד היום כיצד ניתן למנוע באנשים שנדבקו בנגיף הקורונה לפתח דלקת ריאות.

במקומות שונים בעולם ישנם ניסויים קליניים עם תרופות שונות שמקווים שיוכלו להשפיע לטובה כתרופות אנטי ויראליות כנגד נגיף הקורונה. ברגע זה, אין טיפול מבוסס מלבד טיפול תומך – שזהו הטיפול שאנשים המגיעים לטיפול נמרץ מקבלים. אנשים אלה מחוברים למכונות הנשמה בכדי לשמור על רמות חמצן גבוהות בריאות שלהם עד שיוכלו לתפקד בעצמן.

יש לציין שחולים עם דלקת ריאות נגיפית נמצאים בסכנה לפיתוח זיהום משני, כך שיטופלו לא רק בתרופות אנטי-ויראליות אלא גם עם אנטיביוטיקה. 

כך או כך, עד כה בעולם יש אלפים רבים של אנשים מבוגרים שלא שרדו את דלקת הריאות של נגיף הקורונה.

האם דלקת הריאות Covid-19 שונה ממה שאנו מכירים?

דלקת ריאות כתוצאה מ- Covid-19 שונה מרוב המקרים השכיחים של דלקת ריאות בהם אנשים מאושפזים בבתי חולים.

רוב הסוגים של דלקת ריאות שבעקבותיהם מאשפזים בבתי חולים נגרמים מחיידקים (לא נגיפים) ועל כן יכולים להגיב לאנטיביוטיקה. בנוסף, דלקת ריאות מנגיף הקורונה יכולה להיות חמורה הרבה יותר מאחר ומשפיעה על כל הריאות ולא על אזורים ספציפיים כמו שחיידקים מסוימים גורמים. נזכיר שוב כי באופן כללי גם אנשים ללא מחלות רקע, בגיל 65 ומעלה נמצאים בסיכון לפתח דלקת ריאות, וכן תינוקות מתחת לגיל שנה.    

bottom of page