top of page

זכוכית מגדלת

מבט חטוף למדעי החיים

תרופות שפג תוקפן

ד"ר ספי זרגריאן

ד"ר ספי זרגריאן: תרופות שפג תוקפן
הרצאות שש הממלכות: תרופות שפג תוקפן

תרופות שפג תוקפן יכולות להיות אפקטיביות במידה מעטה (או כלל לא), ויכולות להיות מסוכנות עקב שינויים בהרכב הכימי שלהן או הירידה בעצמתן. חלק מהתרופות שפג תוקפן יכולות אף לעודד גדילה של חיידקים או להיכשל במלחמה בחיידקים (אנטיביוטיקה שפג תוקפה), דבר שיכול להוביל להתפתחות חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה.

אחסון נכון הוא אחת הדרכים להבטיח שהתרופות שלנו תישארנה בטוחות ואפקטיביות עד לתאריך תפוגתן. כדאי תמיד לקרוא את התוויות שבתרופות בכדי לוודא האם זקוקות לאחסון מיוחד. למשל חלק מהתרופות צריכות להיות במקפיא ולחלקן אסור להיות חשופות לטמפרטורות גבוהות. אחסון במקום לא נכון יכול להוריד את האפקטיביות של התרופה עוד לפני תאריך התפוגה.

את רוב התרופות, כדי לשמור על חיי המדף שלהן, כדאי לאחסן במקום קריר ויבש כמו מגירת בגדים, קופסאות אחסון, מדפי ארון או ארונית מטבח. כשמאחסנים בארונית מטבח יש לוודא שהמקום רחוק מאזורים מחוממים, ורחוק מהכיור - בו הטמפרטורה משתנה והלחות גבוהה. בנוסף יש לוודא שהמקום רחוק מהישג ידם של ילדים או אינדיבידואלים שיתפתו לקחת אותן ולעשות בהן שימוש לא נכון.    

ריכזנו מספר נקודות שטוב שיהיו במודע:

* כשהרוקח מביא לכם תרופות עם תאריך תפוגה קרוב - נא לא להתבייש ולבקש ממנו קופסה אחרת בה תאריך התפוגה רחוק יותר.

* תנאי אחסון שבדרך-כלל פוגעים בשימור התרופות: אור (בעיקר שמש), חמצן, לחות וטמפרטורות קיצוניות.

* אל תשמרו אוטומטית כל תרופה במקרר - קראו כמה שניות את תווית התרופה והוראות האחסון. חלק מהתרופות הנוזליות במקרר עלולות       בחלקן להתגבש ובאותו הזמן החומר הפעיל והחשוב של התרופה - שוקע.

* הקפידו שמקום האחסון יהיה רחוק מהישג ידם של ילדים.

* תוקף טיפות עיניים הנו בדרך כלל חודש ימים (היום יש כאלה שגם יותר) מרגע הפתיחה. כדאי, אפשר, רצוי, מומלץ לכתוב על הבקבוקון את     תאריך הפתיחה. טיפות אוזניים אותו הדבר (בדרך כלל תוקפן כשלושה חודשים).

* תרסיסי אף -  אם במקרה אין תאריך תפוגה, רצוי לא להשתמש אחרי שלושה חודשים מרגע הפתיחה.

* חומרי חיטוי שאיבדו את צבעם - ככל הנראה התקלקלו.   

* נא לא להשתמש באנטיביוטיקה שפג תוקפה.

תמיד כדאי (צריך) לקרוא את הוראות האחסון והשימוש של התרופות השונות. אפשר (כדאי) גם לשאול את הרופא או הרוקח לגבי הנקודות הנ"ל, ובטח אם יש לכם היסטוריה של תופעות לוואי.

bottom of page