top of page

הרצאה להזמנה

היחידות המיוחדות של מערכת החיסון

ד"ר ספי זרגריאן

ד"ר ספי זרגריאן: היחידות המיוחדות של מערכת החיסון
הרצאות שש הממלכות: היחידות המיוחדות של מערכת החיסון

במהלך חיינו אנו מצליחים להדוף פתוגנים רבים מכל ממלכות חיים, וברוב המוחלט של הזמן מבלי להרגיש זאת. גם כשגורמי מחלה מסוימים מצליחים לחדור את קווי ההגנה הראשוניים שלנו, הרי הם מחסומים פיזיים שונים (העור למשל), הם מושמדים תוך זמן קצר על ידי קו ההגנה השני, שהוא מערך של תאים לבנים המשמידים כל פתוגן אותו מזהים כגורם עוין או "לא עצמי" (שאינו שייך לגוף).

לעיתים (לא רחוקות), מצליחים פתוגנים שונים להתחמק גם מקו ההגנה השני, ותוך כדי שנהנים ממנעמי הגוף (שלל מקורות מזון ברמה אינסופית וטמפרטורה אידיאלית) מצליחים להתרבות ולחדור לרקמות שונות. 

בדרך כלל בשלב זה קו ההגנה השלישי כבר נכנס לפעולה: תגובות חיסון למטרות ייחודיות. יחידות ספציפיות של תאי דם לבנים (לימפוציטים מסוג T ו- B) מזהים מבנים ספציפיים של מולקולות הנמצאות על פני גורם מחלה מסוים ולאחר שזיהו מבנה כזה, מתעוררת תגובת חיסון (המתרחשת בין אם נפגעו רקמות ובין אם לא).

כיצד פועלים המערכים של שני קווי ההגנה הראשונים? איך תאי T ו - B מזהים ותוקפים מטרות? מה אופן פעולתם של תאים אלה בחדירת וירוסים והופעת תאים סרטניים? וכיצד מערכות ההגנה שלנו פוגעות בנו כשמופעלות חזק מדי (תגובות אוטואימוניות) או שנופלות לגמרי במחלות מסוימות (איידס למשל)? כל זאת ועוד, ביחידות המיוחדות של מערכת החיסון.      

bottom of page