top of page

זכוכית מגדלת

מבט חטוף למדעי החיים

הורשה אימהית - הגנים שרק אישה יכולה להעביר

ד"ר ספי זרגריאן

ד"ר ספי זרגריאן: הורשה אימהית - הגנים שרק אישה יכולה להעביר

כל אחד מאיתנו קיבל בתורשה כ- 50% מהגנים של אמא וכ- 50% מהגנים של אבא. אנו אומרים  "כ-" מאחר והמספרים האלה אינם מדויקים, לא במטען הגנטי (כמות החומר הגנטי) ובטח לא בביטוי הגנים (ראו ההחתמה הגנטית). אחת הדוגמאות הברורות להורשה לא שווה של ה-DNA בין ההורים היא "ההורשה המיטוכונדריאלית" הנקראת גם "הורשה אימהית".

ההורשה האימהית היא הורשה של 37 גנים אשר רק האישה יכולה להעביר לדור הבא. 37 הגנים האלה נמצאים באברונים מחוץ לגרעין התא בו אגור הרוב המוחלט של ה - DNA שלנו. האברונים האלה הנקראים "מיטוכונדריה" הם האמונים על משק האנרגיה של התא, על-ידי יצירת מטבעות אנרגיה זמינות מיידית לכל פעילות שהיא בתא.

בעת הפריה, כשתא זרע פוגש בביצית, הוא מחדיר את גרעין התא שלו לתוך הביצית, אך ה- DNA המיטוכונדריאלי שלו נשאר בחוץ. מכאן, 37 הגנים המיטוכונדריאליים שיהיו לעובר, יהיו רק אלה שכבר נכחו בביצית מלכתחילה, משמע רק מהאמא.  

לידת השנה (2016): שלושה הורים ביולוגיים

השנה נולד תינוק לשלושה הורים ביולוגיים בהליך מיוחד. אם התינוק נושאת גנים לתסמונת קטלנית אשר אינה מאפשרת התפתחות תקינה של עובר, תסמונת המובילה למוות של התינוק מספר חודשים עד מספר שנים לאחר הלידה. מאחר וידוע כי חלק מגנים קטלניים אלה נמצאים ב- DNA המיטוכונדריאלי, עברה האישה הליך הפריה מיוחד: לקחו ביצית של האמא והסירו ממנה את הגרעין. את גרעין זה שתלו בביצית אחרת (שגרעינה הוסר) של תורמת. לאחר מכן הפרו את ביצית זו בעזרת תא זרע של הבעל, והעובר שהתפתח הושתל ברחמה של האם. מכאן, לתינוק שנולד בריא רוב מוחלט של DNA מהוריו, אך גם 37 גנים (שהם כ- 0.15% מכלל הגנים) מתורמת הביצית.

הרצאות שש הממלכות - הורשה אימהית

ברוב המדינות בעולם חל איסור על מניפולציות גנטיות בבני אדם. במקסיקו לעומת זאת אין חוקים כנגד הליכים כאלה, ולכן בני הזוג עבר את ההפריה המיוחדת הזו שם בעזרת צוות מומחי הפריה אמריקאי. ישנן מחלוקות ושאלות אתיות רבות בנושא מניפולציות גנטיות כגון מדוע לא למגר מחלות שונות? ואם כן, איפה יעבור הגבול, ומי יקבע אותו? עוד על המחלוקות ההיסטוריות בנוגע לאתיקת מניפולציות גנטיות נציג בכתבות הבאות.     

bottom of page