top of page

זכוכית מגדלת

מבט חטוף למדעי החיים

צבא ההגנה של גופינו: מערכת החיסון - חלק י

ד"ר ספי זרגריאן

ד"ר ספי זרגריאן: צבא ההגנה של גופינו - מערכת החיסון - חלק י

כיצד תרכיב חיסון פועל?

הרצאות שש הממלכות: מערכת החיסון - חלק י

ישנן הרבה מחלות שברגע שנחשפנו אליהן, לא נחלה בהן יותר לעולם. חצבת ואבעבועות רוח הן דוגמאות טובות לכך. מה שקורה במחלות אלה הוא שהן חודרות לגופינו ומתרבות (הפתוגנים הגורמים למחלות אלה - מתרבים). אז, מערכת החיסון נערכת להשמדת פתוגנים אלה. בגופינו ישנם תאי B המסוגלים לזהות את הנגיף ולייצר כנגדו נוגדנים, אלא שישנם מעט תאים כאלה (כנגד כל סוג פתוגני). אבל, ברגע שהתאים האלה מזהים את הנגיף הם הופכים לתאי פלסמה, משכפלים את עצמם, ומתחילים להפריש מיליוני נוגדנים. כל התהליך הזה "לוקח זמן" אבל בסופו של דבר (ברוב המקרים) מערכת החיסון מנטרלת/משמידה את גורמי המחלה.

עם זאת, בזמן נטרול המחלה, חלק מתאי ה- B המשכפלים עצמם כנגד מחלה זו, אינם מייצרים נוגדנים. קבוצה זו של תאי B נשארת בגופינו למשך שנים, כך שאם גורמי המחלה מופיעים שוב בעתיד, מערכת החיסון כבר תזהה ותשמיד אותם הרבה יותר מהר (לפני שיספיקו לעשות משהו משמעותי).

תרכיב חיסון הוא צורה מוחלשת של גורם מחלה. גורם המחלה יכול להיות מומת בתרכיב החיסון או שהוא בעל דימיון רב לפתוגן המקורי אך איננו יכול לגרום למחלה. ברגע שתרכיב חיסון זה נמצא בגופינו, מערכת החיסון מטפלת בו בדיוק כאילו היה פתוגן אמיתי, אלא שמאחר והוא מוחלש (או מומת), אין התפתחות סימפטומים כלשהם של המחלה (לעיתים מתפתחים מעט סימפטומים). ואז, ברגע שפתוגן אמיתי פולש אל הגוף, מערכת החיסון כבר מוכנה ומשמידה אותו מיידית.

תרכיבי חיסון קיימים לכל מיני סוגי מחלות, הן ויראליות והן חיידקיות כגון: חצבת (נגיף), חזרת (נגיף) שעלת (חיידק), שחפת (חיידק), אבעבועות שחורות (נגיף), פוליו (נגיף), טיפוס-הבטן (חיידק) ועוד.

עם זאת, ישנן לא מעט מחלות שקשה מאוד לחסן נגדן. דוגמא טובה לכך היא השפעת. מחלה זו כמו מחלות נוספות יכולה לעבור סדרה של מוטציות במהירות או שקיימים כל כך הרבה זנים בו זמנית כך שזה בלתי אפשרי לחסן כנגד כולם בו זמנית. בכל פעם שאנו חולים בשפעת אנו נדבקים בזן אחר של אותה מחלה.

איידס (AIDS)

להמשך לחץ כאן.

bottom of page