top of page

זכוכית מגדלת

מבט חטוף למדעי החיים

צבא ההגנה של גופינו: מערכת החיסון - חלק ו

ד"ר ספי זרגריאן

ד"ר ספי זרגריאן: צבא ההגנה של גופינו - מערכת החיסון - חלק ו
הרצאות שש הממלכות: מערכת החיסון - חלק ו

נוגדנים

נוגדנים (נקראים גם אימונוגלובולינים וגאמאגלובולינים) מיוצרים ע"י תאי דם לבנים מסוג לימפוציטים B. הנוגדנים הינם חלבונים בצורת Y כאשר כל אחד מהם מגיב לאנטיגן ספציפי (כגון חלבוני חיידקים, נגיפים ורעלנים). לכל נוגדן יש אזור מיוחד (בקצה כל אחת מזרועות ה- Y שלו) הרגיש לאנטיגן ספציפי ונקשר אליו (כשנפגשים) בצורה מסוימת. כשנוגדן נקשר לרעלן, הוא נקרא antitoxin, ואם הרעלן מגיע מארס כלשהו אז הנוגדן הספציפי כנגדו ייקרא antivenin. הקשירה של הנוגדן לרעלנים אלה מנטרלת באופן כללי את פעילותם הכימית. 

כשנוגדן נקשר למעטפת החיצונית של נגיף כלשהו, או לדופן תא חיידק, הוא יכול לעצור את תנועתם דרך דפנות תאי רקמות גופינו. כשכמות גדולה של נוגדנים נקשרת לפולש פתוגני כלשהו, הם יכולים לסמן למערכת המשלים שגוף זר זה מיועד להשמדה.

באופן כללי ישנם חמישה סוגי נוגדנים: Immunoglobulin G (IgG), Immunoglobulin M (IgM), Immunoglobulin A (IgA), Immunoglobulin D  (IgD), Immunoglobulin E (IgE.

מערכת המשלים

מערכת המשלים, כמו הנוגדנים, הינה מערכת של חלבונים. חלבונים אלה של מערכת המשלים מיוצרים בכבד ונעים בחופשיות בזרם הדם לאחר שמגיעים אליו. אחד מסלולי הפעולה של חלבוני המשלים הינו שיתוף פעולה ואקטיבציה ע"י הנוגדנים (ומכאן שמם: המשלים). הם גורמים למוות של תאים זרים או תאים הצריכים להיות מוסרים מרקמות שונות, וכן מסמנים אותם לתאים פגוציטים שיבלעו ויפנו את התאים המתים.

תאי דם לבנים

אנשים די מודעים לעובדה שיש בגופינו "תאי דם אדומים" ו"תאי דם לבנים" בזרם הדם. תאי הדם הלבנים הם כנראה המערך החשוב ביותר במערכת החיסון. מערך זה של תאי דם לבנים הוא בעצם אוסף שלם של תאים שונים העובדים יחד להשמדת פתוגנים כגון חיידקים ונגיפים. להלן שמות קבוצות סוגי התאים הלבנים בגופינו: לימפוציטים, מונוציטים, גרנולוציטים, תאי B, תאי פלסמה, תאי Th, תאי Tc, נויטרופילים, אאוזינופילים, בזופילים, ומאקרופאגים.

ללמידת כל הסוגים והתת סוגים של תאי הדם הלבנים, ותפקוד כל אחד מהם, דרוש מאמץ, אבל אפשר להבין מאמר מדעי או רפואי הרבה יותר טוב אחרי ידע שכזה. להלן סיקור מהיר לארגון סוגי תאי דם לבנים אלה:

כל תאי הדם הלבנים ידועים באופן רשמי כ"לויקוציטים". תאי דם לבנים אינם תאים רגילים בגוף, אלא פועלים בצורה בלתי תלויה בו, כאורגניזמים חד-תאיים היכולים לפעול ולנוע ממקום למקום בכוחות עצמם. תאי דם לבנים מתנהגים ממש כמו אמבה בתנועה שלהם וכן הרבה מהם יכולים לבלוע תאים אחרים וחיידקים. הרבה מהתאים הלבנים לא יכולים להתחלק ולהתרבות בכוחות עצמם אבל במקום זאת ישנו "מפעל" (במוח העצם) המייצר אותם.

להמשך לחץ כאן.

לויקוציטים מתחלקים לשלוש קבוצות עיקריות:

bottom of page