top of page

זכוכית מגדלת

מבט חטוף למדעי החיים

צבא ההגנה של גופינו: מערכת החיסון - חלק ח

ד"ר ספי זרגריאן

ד"ר ספי זרגריאן: צבא ההגנה של גופינו - מערכת החיסון - חלק ח

נוטירופילים

הרצאות שש הממלכות: מערכת החיסון - חלק ח

נויטרופילים הם תאי הדם הלבנים הנפוצים ביותר (בהפרש רב מהשאר) שיש בגופינו. מוח העצם שלנו מייצר מיליונים רבים של נוטירופילים בכל יום ומשחרר אותם למערכת הדם, אך עם זאת משך חייהם קצר ביותר (בכלליות פחות מיממה). ברגע שהנוטירופילים מגיעים לזרם הדם, הם יכולים לנוע דרך דפנות כלי דם קטנים וכך לחדור לרקמות. נויטרופילים נמשכים לחומרים זרים, לאתרי דלקת ולחיידקים. כשאנו נחתכים או חודר לגופינו רסיס כלשהו, הנויטרופילים יימשכו לאותו אתר ע"י תהליך הנקרא כימוטקסיס. הרבה אורגניזמים חד-תאיים משתמשים בתהליך הזה - הכימוטקסיס - אשר מאפשר לתאים בעלי תנועה לנוע לעבר ריכוז גבוה של כימיקל מסוים.

ברגע שנויטרופיל מוצא חלקיק/גוף זר או חיידק, הוא בולע אותו, ומשחרר אנזימים וכימיקלים מסוימים מהגרנולות שלו בכדי להרוג את החיידק. באתר בגוף בו יש דלקת רצינית (בו למשל התרבות רבה של חיידקים), יווצר מוגלה. המוגלה מורכב ברובו מנויטרופילים מתים ועוד שאריות וחלקיקי תאים.

אאוזינופילים ובזופילים

אאוזינופילים ובזופילים במידה רבה פחות נפוצים מנוטירופילים. נראה שאאוזינופילים מתמקדים בעיקר בפרזיטים בעור ובריאות, בעוד בזופילים מחזיקים בהיסטמין ועל כן חשובים (יחד עם תאי פיטום Mast cells) ביצירת דלקת. "מנקודת המבט" של מערכת החיסון, דלקת הינה דבר חיובי. דלקת מזרימה יותר דם לאזור הדלקת ובכך מרחיבה את כלי הדם באזור, דבר המאפשר לתאי מערכת החיסון לחצות מבין דפנות כלי הדם אל האתר הדלקתי.

מאקרופאגים

מבין כל תאי הדם, המאקרופאגים הם הגדולים ביותר (על כן נקראים "מאקרו"). מונוציטים המשתחררים ממוח העצם ומרחפים בזרם הדם, נכנסים לרקמות והופכים למאקרופאגים. המאקרופאגים יודעים לשחות בחופשיות ואחד התפקידים שלהם הוא לנקות נוטירופילים מתים - למשל - הם אלה שמנקים מוגלה, בעצם חלק מתהליך ההבראה.

לימפוציטים

הרבה מהזיהומים החיידקיים והנגיפיים (ויראליים בלעז) מטופלים ע"י לימפוציטים. הלימפוציטים מיוצרים במוח העצם. אלה שעתידים להפוך לתאי B, גם מבשילים במוח העצם לפני כניסתם לזרם הדם. לעומתם, תאי T נוצרים במוח העצם אך לאחר מכן נודדים בזרם הדם אל התימוס שם עוברים את הבשלתם.

להמשך לחץ כאן.

bottom of page