top of page

הרצאה להזמנה

ממלכות החיים

ד"ר ספי זרגריאן

ד"ר ספי זרגריאן: ממלכות החיים
הרצאות שש הממלכות: ממלכות החיים

מיון היצורים החיים בכדור הארץ אינו רק ענף ביולוגי מרתק בפני עצמו. זוהי תורה שלמה ומדויקת אשר יוצרת סדר רב במגוון העצום של היצורים החיים, ועל כן יוצרת גם סדר והיגיון בכל ענף ביולוגי שהוא. בין היתר, ביולוגים יידעו בדיוק לאלו אוכלוסיות לפנות בחיפושם אחר סוגי אנטיביוטיקה, אימונולוגים (מומחי תורת החיסון) יכירו את קבוצות החיידקים הפתוגניים בהם ישתמשו (או לא), רופאים יידעו באלו תרכיבי נוגדן ישתמשו כנגד רעלנים (כגון של נחשים, עקרבים ועכבישים), ואפילו חקלאים יידעו בדיוק מה אידיאלי לכל צמח והאם אפשר לגדל זנים שונים יחד. הרשימה מכאן כמעט ואינסופית ומסתיימת במסחר ותעשייה, וייצור נשקים ביולוגיים.

עד היום סווגו מעל 1.7 מיליון מיני יצורים חיים. בכל שנה מתגלים מינים חדשים וההערכה היא שקיימים עוד מיליונים רבים. בעזרת מחקרים ביוכימיים וגנטיים במשך שנים סווגו כל היצורים החיים לשש קבוצות ענק הנקראות ממלכות. מהן שש הממלכות? מהן תתי הקבוצות בכל ממלכה? היכן נמצא האדם? ומהי הממלכה השביעית עליה יש מחלוקת רבה? כל זאת ועוד במסע צבעוני דרך ממלכות החיים.            

bottom of page