top of page

זכוכית מגדלת

מבט חטוף למדעי החיים

החתמה גנטית: האריה הגדול ביותר בעולם (חלק ב)

ד"ר ספי זרגריאן

ד"ר ספי זרגריאן: החתמה גנטית - האריה הגדול ביותר בעולם - חלק ב

רוב הגנים המוחתמים הידועים בימינו קשורים להתפתחות העוברית והתפתחות השליה. כאשר אין איזון בין גנים מוחתמים (המגיעים מהאב והאם) או כשיש בהם מוטציות ולו "הקלות" ביותר, התוצאה היא בדרך כלל - הפלה. בשאר המקרים, העובר יתפתח בצורה לא רגילה (אך לאו דווקא לא תקינה). אחת הדוגמאות המרהיבות בנושא הוא ה"לייגר": צאצא של אריה ונקבת הטיגריס.  

הלייגר

אריות וטיגריסים בדרך כלל לא נפגשים כך סתם בטבע. אבל בתנאי שבי הם מסתדרים לא רע ויכולים ליצור צאצאים היברידיים. 

השוני בגודל ובהופעה של לייגרים וטייגונים טמון במידה רבה בגנים השונים המוחתמים גנטית. תהליכי ההחתמה הגנטית הופיעו בעקבות "תחרותיות" בין האינטרסים של זכרים ונקבות במינים שונים, עקב המערך החברתי המורכב באותו מין. מה שטוב לאבא לעיתים קרובות לא טוב לאמא. אריות חיים בקבוצות, בעוד טיגריסים חיים בדרך כלל בצורה מבודדת. נראה כי לביאה נוהגת להזדווג עם כמה אריות, כך שלכל אריה יש אינטרס שהצאצא שלו יהיה הגדול והחזק ביותר בכדי שלו תהיה השרידות הגבוהה ביותר. כך האריות מבטאים גנים מעודדי גדילה, בעוד הגנים שלהם כנגד גדילה מושתקים (מוחתמים גנטית). בניגוד לאריות, הגנים של הלביאה נוטים "להילחם"/להתנגד כמה שאפשר לגנים המעודדים גדילה, מאחר והלביאה קשורה גנטית לכל הצאצאים שלה ושואפת לחלק ביניהם את המשאבים שווה בשווה (ושבכלל המשאבים/מזון יספיק להם) זאת בכדי לאפשר להם רמה מקסימאלית של שרידות.

הרצאות שש הממלכות: החתמה גנטית חלק ב

מהכלאת טיגריס ולביאה מקבלים טייגון (Tigon), שמגיע לגודל של הוריו בבגרותו. אבל מהכלאת אריה ונקבת הטיגריס, מתקבל החתול הגדול ביותר בעולם: הלייגר (Liger). אריות וטיגריסים גדולים מהממוצע, עוברים את ה- 200 ק"ג ויכולים להגיע אף ל- 250 ק"ג. הלייגרים לעומת זאת מגיעים גם ל- 400 ק"ג.

הטיגריסים אינם שותפים לדינאמיקה הזו של האריות. נקבת הטיגריס מזדווגת עם טיגריס אחד ועל כן הוא קשור גנטית לכל הצאצאים שלה. מבחינת הגנים שלו אין טעם לעודד גדילתם ומבחינת הנקבה אין צורך בגנים נוגדי גדילה. מכאן, כאשר מכליאים בין נקבת טיגריס ללא גנים נוגדי גדילה, עם אריה בעל גנים מעודדי גדילה, מקבלים את הלייגר אשר בבגרותו הרבה יותר גדול מהוריו (בעקבות האסימטריה בגנים המושתקים).  

עניינים דומים נוספים:

החתמה גנטית - חלק א'

הורשה אימהית

bottom of page