top of page

הרצאה להזמנה

אבולוציה

ד"ר ספי זרגריאן

ד"ר ספי זרגריאן: אבולוציה
הרצאות שש הממלכות: אבולוציה

בשנת 1859 כשצ'ארלס דרווין פרסם את הספר "מוצא המינים", הוא מנה באותה נשימה עובדות רבות החייבות להימצא בכדי להוכיח את התיאוריה שלו - הרי היא תיאוריית האבולוציה. על אף שלילת התיאוריה על ידי דרווין עצמו, תיאוריית האבולוציה רק התחזקה במהלך השנים, והיום כבר נקראת תורת האבולוציה. 

קיומם של תהליכים אבולוציוניים כבר אינו שאלה אלא עובדה. בעולם המדע ידוע על אוכלוסיות של יצורים חיים העוברים אבולוציה, כך שחלק מצורותיה של תכונה מסוימת נעשות שכיחות יותר מצורות אחרות שלה. תהליכים כאלה נובעים משינויים בשכיחויותיהם היחסיות של האללים (צורות חלופיות של גן האחראיות לגרסאות שונות של אותה תכונה) האחראיים לאותה תכונה.

כיצד גורמים כמו "מוטציות" ו"ברירה טבעית" משנים את שכיחותם של אללים מסוימים? אילו "עובדות בשטח" מחזקים את אמונתם של מדענים בתיאוריית האבולוציה? כיצד האדם מגביר תהליכים אבולוציונים? ומדוע אחת הסיבות ההגיוניות ביותר ללמוד על אבולוציה הינה רפואה? כל זאת ועוד בהיכרות עם תיאוריית האבולוציה, עובדות ומחלוקות ב- 150 השנים האחרונות.   

bottom of page