top of page

הרצאה להזמנה

אנטיביוטיקה וחיידקים: סוף המלחמה?

ד"ר ספי זרגריאן

ד"ר ספי זרגריאן: אנטיביוטיקה וחיידקים - סוף המלחמה
הרצאות שש הממלכות: אנטיביוטיקה וחיידקים

במהלך 25 השנים האחרונות חיידקים נהיו יותר ויותר עמידים לאנטיביוטיקות שיש ברשותנו. בכל פעם שאנו מגלים או מפתחים אנטיביוטיקה חדשה, חיידקים כבר נעשו עמידים לאנטיביוטיקות אחרות. כך עם השנים המחסנים שלנו התרוקנו מתרופות יעילות נגד חיידקים, והעתיד נעשה יותר ויותר מדאיג.

כבר בימינו, כשאנטיביוטיקות חזקות איבדו מיעילותן, מאושפזים זקוקים לטיפולים ארוכים יותר, רעילים יותר ויקרים יותר. בנוסף, בתי החולים עצמם נהיו "חממה" לחיידקים עם עמידויות חזקות ביותר, עד לכדי סיכון גבוה לכך שאשפוז בהם יוביל למוות במקום בריאות.

כיצד אנטיביוטיקה פועלת? כיצד מיוצרת? האם פוגעת בנו? כיצד החיידקים מפתחים עמידות? והאם ישנן תרופות או טיפולים חדשים שיחליפו את האנטיביוטיקה? כל זאת ועוד בהרצאה: אנטיביוטיקה חיידקים – סוף המלחמה?     

bottom of page