top of page

זכוכית מגדלת

מבט חטוף למדעי החיים

תרפיה בעזרת פאג'ים

ד"ר ספי זרגריאן

ד"ר ספי זרגריאן: תרפיה בעזרת פאג'ים

ישנן קבוצות ענקיות של נגיפים אשר תוקפים באופן ספציפי רק חיידקים. לנגיפים אלה קוראים בקטריופאג'ים או בקיצור: פאג'ים. בשני העשורים האחרונים, בעקבות התפתחות עמידות חיידקים לאנטיביוטיקה, החלו בעולם להשתמש יותר ויותר בפאג'ים כנגד זיהומים חיידקיים, אך לא בבני אדם. בענף החקלאות, בגידולי עופות ובקר ישנם מקומות בהם משתמשים בפאג'ים במקום אנטיביוטיקה בכדי לטפל בזיהומים חיידקיים.

"המרכז לבקרת מחלות" (ה- CDC: סוכנות ממשלתית לבריאות הציבור בארה"ב העוסקת בחקר ומניעת מחלות) מגדיר את בעיית עמידות החיידקים לאנטיביוטיקה כאחת הבעיות הדחופות ביותר שיש בכל הנוגע לבריאות הציבור. היום (2016), ישנן מדינות כגון רוסיה וגאורגיה בהם משתמשים בפאג'ים כנגד חיידקים גם בבני אדם, אך במערב לעומת זאת עדיין חל איסור מוחלט.

יתרונות וחסרונות

אחד היתרונות בשימוש בפאג'ים כנגד חיידקים הוא הספציפיות שלהם. פאג'ים הרבה יותר ספציפיים מאנטיביוטיקה ולכן בזמן השימוש בהם, הפלורה הטבעית ("החיידקים הטובים") שלנו אינה נפגעת. בנוסף, בניגוד לאנטיביוטיקה, גם אם חיידקים יצליחו לפתח עמידות כנגד פאג'ים, הפאג'ים יתגברו על העמידות ויצליחו להשמיד גם את החיידקים העמידים.

הרצאות שש הממלכות: תרפיה בעזרת פאג'ים

חשוב לציין גם שפאג'ים יכולים להגיע למקומות שהאנטיביוטיקה אינה מגיעה. באחד מהמקרים היותר ידועים, לאדם לו התפתח זיהום חיידקי ברגל, ואף אנטיביוטיקה לא עזרה, נאמר שיצטרכו לכרות את רגלו. אותו אדם סרב בתוקף, ומאוחר יותר הגיע ל"טיפול פאג'י" בגאורגיה. לאחר הצלחה מוחלטת של הטיפול הוא חזר למשפחתו בריא ושלם.

במקביל ליתרונות אלה ישנם גם מספר חסרונות. הספציפיות הגדולה של פאג'ים לחיידקים היא גם חיסרון, שכן כל סוג של פאג' יפגע במספר קטן מאוד של סוגי חיידקים. על כן השימוש בפאג'ים הוא בדרך כלל בצורת "קוקטייל" של מספר סוגי פאג'ים. כך כל קליניקה תצטרך המון סוגי "קוקטיילים" ו"קוקטיילים" אלה ישתנו מאזור לאזור ואפילו מאדם לאדם. ובמקביל להתפתחות עמידות חיידקים לפאג'ים, כל קליניקה תצטרך לעדכן את סוגי הפאג'ים וה"קוקטיילים" שלהם. את כמויות אלה של פאג'ים מחייבים בדיקות בטיחות באופן תדיר, דבר שמקשה על ייצור המוני של פאג'ים.

עם קצב התפתחות עמידות החיידקים לאנטיביוטיקה ייתכן ולבסוף השימוש בפאג'ים יהיה הנשק האחרון נגדם.

bottom of page