top of page

הרצאה להזמנה

עניין של חיים ומוות תאי

ד"ר ספי זרגריאן

ד"ר ספי זרגריאן: עניין של חיים ומוות תאי
הרצאות שש הממלכות: עניין של חיים ומוות תאי

לעיתים נראה שכולנו התחלנו את חיינו בדרך צנועה ומובנת מאליה - הביצית המופרית שגודלה כעשירית המילימטר. אולם, ההתפתחות מתא אחד ועד לבנאדם בוגר הינה מורכבת ביותר ודורשת בנוסף לחלוקת תאים, גם תמותה מבוקרת של תאים. התכנות המדויק של מוות תאי בזמן ובמקום הנכון הוא זה שמעצב את דמותנו ואיברנו בהתפתחות העוברית.

במהלך חיינו, בכל יום, ישנה התחדשות של רקמות. לעיתים התחדשות זו תלויה בחלוקה של תאים ולעיתים בתמותה מתוכנתת של תאים פגומים. הרבה מתהליכים אלה מונעים על ידי תקשורת בין תאים ומנגנונים פנימיים (תוך תאיים) הממיתים את עצמם בתהליך מסודר ו"שקט" הנקרא אפופטוזיס. 

מוות תאי מתוכנת זה משמש רבות גם את מערכת החיסון. בכל פעם שווירוס או חיידק משתלטים על תא כזה או אחר, ובכל פעם שתא מאבד את בקרת חלוקתו (נעשה סרטני), מערכת החיסון יכולה להגיע לתאים אלה ולהשרות בהם אפופטוזיס ובכך לנטרל את אותו איום. כיצד תהליכי מוות תאי מתוכנת יוצאים לפועל? מהן היחידות המיוחדות של מערכת החיסון הנלחמות בתאים סרטניים בעזרת הפעלת מוות תאי? ומהו המוות התאי ה"לא שקט" הנחשב מנוגד למוות התאי האפופטוטי? היכרות עם תמותה מתוכנתת של תאים - עניין של חיים ומוות תאי.  

bottom of page