top of page

זכוכית מגדלת

מבט חטוף למדעי החיים

לראות כוכבים

ד"ר ספי זרגריאן

ד"ר ספי זרגריאן: לראות כוכבים
הרצאות שש הממלכות: לראות כוכבים

החלק של המוח המטפל במה שאנו רואים נקרא האונה העורפית (occipital lobe), והוא ממוקם בחלק האחורי של הראש. תפקידו הוא לקבל מידע מהרשתית בעין ולהפוך מידע זה למשהו "בר היגיון". כך, לפני שאתה מבין שהדבר לפניך הוא בעצם אגרוף המתקרב לפרצופך, הרשתית בעין קולטת את האור הנראה, ממירה אותו לאות כימי, ואז לדחף אלקטרוני - כל זאת לפני השליחה למוח שייפרש את האותות.

כשהאות מגיע למוח, האונה העורפית אומרת לבסוף: "ובכן, על פי המידע הזה, זה אכן אגרוף". כך העיניים והמוח עובדים יחד כדי לדעת מה נמצא מולנו.

המוח שלנו "קורא" ומגיב גם לגירויים אחרים. למשל חוקרים מצאו דרכים לגרות את המוח ממש ע"י דחיפה פיזית שלו, והמוח מצידו יוצר תגובה נורמאלית כאילו קיבל את הדחף בצורתו הרגילה. גירוי פיזי כגון מכה חזקה באונה העורפית יכול להוביל לתגובה נורמאלית שלו, שתפרש גירוי פיזי זה כ"אור".

כמובן שלא בכל פעם שאנו דופקים את הראש איפשהו אנו "רואים כוכבים". וטוב שכך. הרבה פעמים בעת "חטיפת מכה" בראש, המוח עצמו אינו חוטף מכה מאחר ומוקף בנוזל (נוזל מוח ושדרה) ומונע מהמוח להתנגש בגולגולת עצמה. הודות לנוזל זה שחקני כדורגל יכולים לנגוח בכדור בעצמה מבלי לקבל זעזוע מוח.

על כן, כדי "לראות כוכבים" בעקבות חבטה, החבטה צריכה להיות בעוצמה כזו עד שנוזל המוח לא יוכל להגן על המוח מפני התנגשות בגולגולת. מכה חזקה דיה בחלק הקדמי של הראש (אזור הפנים והמצח) צריכה ממש לגרום לקריסה של הגולגולת ופגיעה במוח עצמו. כך בעת נפילה וחבטה של הראש ברצפה, המוח עדיין בדרכו אחורה והאונה העורפית ממש נפגעת. ואז: וואללה. כוכבים.     

* "שש הממלכות"מתנגדים לכל סוג של אלימות שהוא לא הגנה עצמית

bottom of page