top of page

הרצאה להזמנה

הסרטן ומערכת החיסון - פרופיל מלחמה

ד"ר ספי זרגריאן

ד"ר ספי זרגריאן: הסרטן ומערכת החיסון - פרופיל מלחמה

בכל יום ברקמות שונות בגופינו, עשרות ואפילו מאות תאים מאבדים את בקרת חלוקתם ועל כן מתחילים להתרבות ללא רסן. הרבה מתאי גופינו מצליחים במצבים אלה להיכנס להליך "התאבדותי" מתוכנת הנקרא אפופטוזיס, הליך בו התא מפרק את עצמו וחלקיו נבלעים לאחר מכן על ידי תאים שכנים. האפופטוזיס הוא אחד מהגורמים העיקריים "השקטים" למניעת התחלקות ללא בקרה של תא פגום. תאים פגומים בהם המנגנון האפופטוטי אינו יוצא לפועל, מושמדים על ידי יחידות מיוחדות של מערכת החיסון.

הרצאות שש הממלכות: הסרטן ומערכת החיסון

בגילאים מתקדמים כאשר מערכת החיסון אינה במיטבה, ומנגנוני הבקרה האנטי-סרטניים בחלק מהתאים לוקים בחסר, הסבירות להופעתו של גידול עולה ברקמות שונות. לגידולים השונים ברקמות השונות תכונות שונות המאופיינות הן בדרכי ההתפתחות של הגידול, במהירות הגדילה וכמובן בהתחמקות ממערכת החיסון.

 

פרופיל המלחמה בין הסרטן למערכת החיסון מתואר לעיתים באמצעות המושג "אבולוציה של סרטן", המתאר את 'עלייתו' של הסרטן הכשיר ביותר בהתפתחות ובהסוואה ממערכת החיסון. בהרצאה זו נאפיין ונכיר את הבסיס להצלחה וכישלון של גידולים מנקודת מבט ביולוגית-פיזיולוגית מצידם של הגידולים עצמם, מצד מערכת החיסון ומצד הגנטיקה של האורגניזם.   

bottom of page