top of page

זכוכית מגדלת

מבט חטוף למדעי החיים

הרעלת מתנול

ד"ר ספי זרגריאן

ד"ר ספי זרגריאן: הרעלת מתנול
הרצאות שש הממלכות: הרעלת מתנול

מתנול הינו חומר רעיל. אנשים החשופים לכוהל זה בטעות (או לא בטעות) עלולים לסבול מסימפטומים כגון טשטוש עד איבוד הכרה, קואורדינציה ירודה, הקאה וכאבי בטן. ירידה באיכות הראייה יכולה להתרחש די מוקדם (כבר לאחר כ- 12 שעות חשיפה), ובטווח היותר ארוך ניתן לאבד את הראייה ולהגיע גם לכשל בכליות. הרעלה ומוות יכולים להתרחש אפילו לאחר שתיית כמות קטנה של מתנול.

טיפול מוקדם בהרעלת מתנול מגביר את הסיכוי לתוצאות חיוביות. טיפול בהרעלת מתנול כולל שמירה על מצב יציב של החולה, ומיד לאחר מכן טיפול שכולל תרופת נגד. תרופת נגד למתנול יכולה להיות (בדר"כ) Fomepizole, ואם אינו בנמצא אז אתנול.

השימוש באתנול הינו בעצם לשם עיכוב המטבוליזם של מתנול עד שהמתנול מסולק לגמרי מגוף החולה באופן טבעי (דרך הכליות). כמו מתנול האתנול עובר מטבוליזם ע"י האנזים אלכוהול דהידרוגינאז (ADH), אבל האפיניות (זיקה) של האנזים לאתנול גבוהה פי 10 עד 20 יותר מאשר למתנול. גם Fomepizole עובר מטבוליזם ע"י ה- ADH, אך השימוש בו מוגבל עקב העלות הגבוהה שלו וחוסר הזמינות שלו. טיפול נוסף אותו מבצעים לפעמים, הינו המודיאליזה - טיהור הדם שנעשה בדר"כ באנשים שהכליות שלהם אינן מתפקדות באופן תקין או שינן מתפקדות כלל.

bottom of page