top of page

זכוכית מגדלת

מבט חטוף למדעי החיים

החיים במצולות (חלק א)

ד"ר ספי זרגריאן

ד"ר ספי זרגריאן: החיים במצולות - חלק א
הרצאות שש הממלכות - החיים במצולות

מים הרבה יותר צפופים מאוויר, כך שיש בהם הרבה יותר מסה ליחידת נפח. על כן, יחידת נפח מסוימת של מים תשקול הרבה יותר מאותה יחידת נפח של אוויר. מים גם אינם ניתנים לדחיסה (אלא באמצעים מאוד קיצוניים) ועל כן מים תחת לחץ רב יישארו באותו נפח כמו מים תחת לחץ נמוך. כשאנו צוללים לתחתית של בריכה אנו יכולים להרגיש מיד את הלחץ באוזניים. הסיבה לכך היא שכל המסה של המים מעלינו לוחצת חזק על האוויר בתוך האוזניים ודוחסת אותם לנפח קטן יותר. מאחר והמים אינם נדחסים, אפשר לדעת בדיוק בכמה לחץ נהיה שרויים בכל עומק (1 אטמוספרה על כל 10 מטרים עומק). בצלילה יש לא מעט סכנות עקב הלחצים החזקים כבר בעומקים של עשרות מטרים, כגון מסיסות החנקן ברקמות (הרעלת חנקן/שכרון מעמקים), תסחיף, קריעת ריאה והרעלת חמצן. כיצד אם כך חיים יצורים שונים במעמקים בהם הלחצים הם פי מאות ואלפים מהלחצים שאנו מכירים?

היצורים החיים במעמקים התפתחו לחיות תחת לחצים אדירים אשר הם אינם מרגישים אותם. אחת הסיבות העיקריות לעמידות הזו הינה העדר כיסי אוויר. ליצורים החיים במעמקים אין חללי אוויר כמו למשל שלנו יש (בעיקר בגולגולת: הסינוסים) וכן גם אין להם ריאות. בנוסף לזאת, נראה שיש להם חללים מלאים במים, וכאמור מים אינם נדחסים ועל כן לא מרגישים את הלחץ.

הרצון לחקור יצורים כאלה החיים במעמקי האוקיאנוסים והימים, עומד בפני בעיה עיקרית: ברגע שמעלים את אותם יצורים ליבשה (לצורך בדיקות מעבדתיות), הלחץ מחוץ למים יחסית למעמקים נמוך ביותר, דבר המוביל לשינויים מקצה לקצה בפיזיולוגיה של היצור וכך יוצר קושי רב בלמידה של אותו יצור.

צוות "הרצאות שש הממלכות" נשאל כיצד ליוויתנים עומדים בתנאי המעמקים? שהרי ליוויתנים הם יונקים, יש להם ריאות והם צריכים לעלות לפני המים לנשום אוויר. על זאת נענה בחלק ב של החיים המצולות.

עוד בנושאים דומים:

החיים במצולות - חלק ב'

bottom of page