top of page

זכוכית מגדלת

מבט חטוף למדעי החיים

החיסון לשפעת בכל שנה

ד"ר ספי זרגריאן

ד"ר ספי זרגריאן: החיסון לשפעת בכל שנה

נגיף (בלעז: וירוס) השפעת עובר שיעורי מוטציה גבוהים ועל כן משתנה במהירות מעונה לעונה. למעשה ידועים היום ארבעה זנים עיקריים של שפעת (A, B, C, D) ועשרות תתי-זנים. על כן, כל חיסון כנגד שפעת תקף מספר מועט של שנים. 

בכדי לייצר כמויות אדירות של חיסונים (לכל העולם בעצם), דרושים לפחות מספר חודשים ולעיתים אף יותר מחצי שנה. כיצד אם כן מצליח לעשות זאת ארגון הבריאות העולמי עוד לפני שידוע איזה סוג נגיף שפעת יהיה העונה?

ובכן, לארגון הבריאות העולמי יש יותר ממאה מרכזים שונים ברחבי העולם העורכים מעקב רציף אחר הופעת נגיף השפעת. המעקב כולל בדיקת דגימות מאלפי חולים, מידת ההתפשטות של הזנים השונים ועד כמה יעיל היה החיסון בעונות קודמות. פעמיים בשנה עורך ארגון הבריאות העולמי כנס בכדי לבחון את הממצאים ולחתור במהירות לחיסון הטוב ביותר. 

מי יכול להתחסן ומי לא?

את תרכיבי החיסון מייצרות חברות פרטיות גדולות. לחברות פרטיות אלה מערכי מעקב פרטיים משלהם אחר נגיף השפעת, והרבה פעמים חברות אלה מתחילות בייצור תרכיב החיסון עוד לפני שארגון הבריאות העולמי נותן להם את ממצאיו. הסיבה לכך היא כאמור הזמן הרב הדרוש בפיתוח תרכיב החיסון ובייצור כמויות אדירות שלו.

מכאן כבר אפשר להבין, שלמרות הקידמה והטכנולוגיה המתקדמת, קורה שתרכיבי החיסון אינם יעילים כלל מאחר ואינם מתאימים לנגיף השפעת שהגיע. כך היה למשל בסוף שנת 2014 בה בארה"ב נפטרו 45 אנשים שחוסנו תוך מספר חודשים.

הרצאות שש הממלכות: החיסון לשפעת בכל שנה

לפני הכל, רצוי להתייעץ עם רופא המשפחה. לפי "המרכז לבקרת מחלות" (ה- CDC: סוכנות ממשלתית לבריאות הציבור בארה"ב העוסקת בחקר ומניעת מחלות) רצוי שכל אדם מעל גיל 6 חודשים יתחסן, מלבד מספר יוצאים מן הכלל (הודעה התקפה ל- 2016-2017).

מי שאינו יכול להתחסן הוא: תינוקות מתחת לגיל 6 חודשים. אנשים עם רגישות יתר מסכנת חיים לחיסון כנגד שפעת, או לחומרים השונים הנמצאים בתרכיב החיסון. אנשים אלרגיים לביצים - צריכים להתייעץ עם רופא המשפחה.

bottom of page