top of page

זכוכית מגדלת

מבט חטוף למדעי החיים

מדוע אנו משתמשים בקרח כנגד פציעות שונות?

ד"ר ספי זרגריאן

ד"ר ספי זרגריאן: מדוע אנו משתמשים בקרח כנגד פציעות שונות
הרצאות שש הממלכות: שימוש בקרח כנגד פציעות שונות

דימום הוא בעצם איבוד דם מכלי דם (בכל מקום בגוף). כשאדם נפצע והחל לדמם, חשוב להגיב במהירות בכדי לשלוט באיבוד הדם ולעצור אותו. ברוב המקרים אפשר לשלוט באיבוד הדם די בקלות. אך במצבי דימום קשים יותר, דימום רציני יכול להוביל ל"שוק" (shock), להפרעה במחזוריות הדם, או במצבים קשים אף יותר - לפגיעה ברקמות או איברים חשובים, דבר היכול להוביל למוות.

עצירת דימום קל (כגון מחתכים קטנים)

לעצירת דימום קל ניתן להשתמש במים. זרם מים תדיר לא רק שינקה את הפצע אלא יוכל אף לעצור את הדימום. זרם של מים קרים באזור החתך, יגרום לכיווץ כלי הדם ולעצירת הדימום. 

ניתן להשתמש גם בקוביות קרח במקום מים קרים בכדי לכווץ ואף לסגור את כלי הדם בחתך, זאת יש לעשות ע"י החזקת הקרח (עטוף במגבת) על אזור החתך למשך כחמש דקות לפחות עד לעצירת הדימום.

מלבד הגרימה לכיווץ כלי דם, קרח גם מעט את זרימת הדם ומאפשר לו להיקרש ביותר קלות. כשהדימום רציני יותר, יש להוסיף גם לחץ על האזור הפגוע. השילוב של לחץ וקירור אמור לעשות את העבודה.

בקרח רצוי להשתמש כנגד פציעות אקוטיות ובעיקר למניעת דימום פנימי או חיצוני. ככל שהדבר ייעשה במהירות לאחר הפציעה כך יימנע יותר דימום (ולעיתים אף ימנע דימום לגמרי). עם זאת, השימוש בקרח גם מעט את קצב ההחלמה. הזרמת דם וכן יצירת דלקת במקום הינם הדרך של הגוף לרפא את המקום הפגוע. שימוש יתר בקרח יאט את קצב ההחלמה של הפצע. לכן, רצוי להשתמש בקרח עד 24 שעות אחרי הפציעה.

[בדרך כלל לא משתמשים בקרח במגע ישיר אלא עטוף במגבת בכדי להימנע מכוויה].  

bottom of page