top of page

זכוכית מגדלת

מבט חטוף למדעי החיים

שמו הרשמי של נגיף הקורונה ושם המחלה לה גורם

ד"ר ספי זרגריאן

ד"ר ספי זרגריאן: שם נגיף הקורונה ושם המחלה לה גורם
הרצאות שש הממלכות: שם נגיף הקורונה ושם המחלה לה גורם

ארגון הבריאות העולמי נותן בדר"כ שם נפרד לנגיפים ולמחלות שהם גורמים. דוגמא ידועה לכך היא מחלת האיידס (AIDS – Acquired immune deficiency syndrome) שגורם לה נגיף בשם HIV (Human immunodeficiency virus). בדר"כ אנשים יודעים את שם המחלה אך לא את שם הנגיף אשר גורם לה.

לנגיף הקורונה שאחראי להתפרצות בסוף שנת 2019 בסין, וכעת מוגדר כמגיפה עולמית, קוראים SARS-CoV-2

(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2).

למחלה לה גורם נגיף זה קוראים COVID-19: Coronavirus disease

כשה- 19 מסמל את שנת 2019. אלה השמות הרשמיים של נגיף הקורונה המדובר והמחלה לה גורם.

ישנם תהליכים שונים ומטרות שונות למתן שמות לנגיפים ולמחלות. השם של הנגיפים ניתן להם על סמך המבנה הגנטי שלהם בכדי לפתח מבחנים דיאגנוסטיים, תרכיבי חיסון ותרופות. וירולוגים, ובכלל הקהילה המדעית, עושים עבודה זו בכדי ששמות הנגיפים ייקבעו לבסוף ע"י הוועדה הבינלאומית לטקסונומיה של נגיפים, או בקיצור ICTV

(International Committee on Taxonomy of Viruses).

היום משתמשים בעיקר בשם המחלה: Covid-19

את שם הנגיף SARS-CoV-2 ה- ICTV בחר מאחר ולנגיף קרבה גנטית לנגיף הקורונה שהיה אחראי להתפרצות ה- SARS בשנת 2003. למרות הקרבה הגנטית הזו, מדובר בשני נגיפים שונים.

עם זאת, קיים החשש לתקשורת לא נכונה, שכן השימוש בשם SARS יכול בלי כוונה ליצור פחד לא מוצדק באוכלוסיות מסוימות – בעיקר ביבשת אסיה שהושפעה יותר מהשאר מהתפרצות ה- SARS בשנת 2003.

מסיבה זו ומסיבות נוספות, ארגון הבריאות העולמי מתייחס לנגיף הקורונה כ"הנגיף האחראי ל- COVID-19" או כ"הנגיף COVID-19" – זאת כשמתקשר עם הציבור, אך אף אחד מהשמות האלה לא בא להחליף את השם המקורי שניתן לנגיף ע"י ה- ICTV.

bottom of page