top of page

הרצאה להזמנה

גנטיקה

ד"ר ספי זרגריאן

ד"ר ספי זרגריאן: גנטיקה
הרצאות שש הממלכות: גנטיקה

ה- DNA מכיל את כל ההוראות הדרושות ליצור חי להתפתח, לשרוד ולהתרבות. בכדי ליישם פעולות אלה, רצפים ב- DNA חייבים להתבטא כחלבונים, שהם מולקולות מורכבות אשר מבצעות את רוב העבודות בגופינו. כל רצף ב- DNA המכיל מידע לייצור חלבון, מוכר לנו כ"גן". ההערכה היא כי יש לבני האדם כ- 25000 גנים והם מהווים רק כ- 1% מכל הרצפים ב- DNA. שאר הרצפים ב- DNA ככל הנראה מעורבים בוויסות ייצור החלבונים, כמותם ותזמונם.

וויסות ביטוי הגנים שלנו אינו נתון אך ורק לבקרה פנימית אלא עובד יד ביד עם הסביבה שלנו. גורמי סביבה שונים יכולים לגרום להפעלה של גנים או ביטולם, וכן יכולים לפגוע ברצפים עצמם ולגרום למוטציות. אחד מגורמי הסביבה החזקים ביותר המשפיעים על DNA של יצורים חיים הוא האדם עצמו.

היום בני האדם לא רק יוצרים סביבות שונות המשפיעות על גנום יצורים חיים, כגון זיהומים סביבתיים מערים שונות ותעשיות מפותחות, אלא מתערבים באופן ישיר בגנטיקה של יצורים חיים. מניפולציות גנטיות ביצורים חיים נעשות בתחומים רבים ולמטרות שונות, בין היתר בשם הרפואה, החקלאות, הצבא ואיך לא - הכסף.

כיצד עובד הקוד הגנטי? מהן מוטציות ומהן השפעתן? אילו מניפולציות גנטיות נעשות היום ברחבי העולם? ומהן הגבולות האתיים אשר הציב לעצמו האדם לא לעבור? כל התשובות ועוד ב-"גנטיקה".
bottom of page